www.mintbearshop.com

ขายกระเป๋าเครื่องสำอางค์

ผมอยากจะให้คณไดัเห็นในจุดต่อไป" กอร์พูดพร้อมกับเดินขึ้นไปยืน อยู่บนแท่นที่ยกให้สูงขึ้นได้ กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ narsเขากดฟุมให้มันยกตัวเขาสูงขึ้นไปราวๆ ห้าฟุต (เมตรคริ่ง) อยู่ในตำแหน่งขนานกับจุดในกราฟที่แสดงค่าการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์พอดี เรียกเลียงห้วเราะเบาๆ จากผู้ฟังออกมาได้ มันน่า ขำและเข้าถึง "ภายในเวลาไม่กึงห้าสิบปี'' เขากล่าวต่อไป “มันจะยังคงสูงขน ไปอีก และเมอเด็กๆ ในห้องน,มีอาอุเท่ากับผม มันก็จะมีค่าเท่ากับ" กอร์กด ปเมอกครั้ง แท่นยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ประมาณลิบวินาที ในขณะที่เขาตามเล้น กราฟขึ้นไปข้างบน เขาก็ได้หันมาพูดกับผู้ฟังว่าร้าน ขาย กระเป๋า ใส่ เครื่องสำอาง ค์  “คุณคงเคยได้ยินค่าว่าทะลุ ชาร์จมาแล้ว นั่นแหละครับเรากำลังจะไปกึงที่นั่นภายในเวลาไม่กึงห้าสิบปี" มันน่าขำ จดจำง่าย และมีพลัง กอร์นำข้อเท็จจรีง ข้อมูลตัวเลข และสถิติมา ปลุกให้มีชีวิต

 

กอร์ได้ใช้การนำเสนอและเทคนิคศิลปะสำนวนโวหารในแบบเดียวกับ ที่เราเห็นในการนำเสนอของลตีฟ จ๊อบสั อกหลายครั้ง การเปิดตัวดัตรูหรีอ วายร้าย เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ได้ถูกนำมาใช้ ทั้งคู่เปิดตัววายร้ายตั้งแต่,ช่วง ด้นๆ สร้างจุดมุ่งหมายร่วมให้กับผู้ฟัง ในการนำเลนอของจ๊อบส์เมื่อวายร้าย ปรากฏตัวออกมาแล้ว ก็ได้เวลาของผู้ที่จะมาผู้โลก...ฮีโร่ผู้พิชิต

สตีฟ จ๊อบสี’ เป็นปรมาจารย์แห่งการสร้างสรรค์วายร้าย ยิ่งร้ายยิ่งดี ขายกระเป๋าเครื่องสำอางค์ เมื่อจ๊อบสี’เปิดตัววายร้ายที่เป็นศัต2 (ข้อจำกัดของสินค้าที่อยู่ในตลาด) แล้ว เขาก็จะเปิดตัวฮีโร่ที่เป็นทางออกให้ชวิตของคุณสบายขึ้น รื่นรมย์ขึ้น พูด อีกอย่างได้ว่าสินค้าแอปเปิลเข้ามาช่วยคุณไว้ได้ทันเวลาพอดี ไอบีเอ็มได้ บทเป็นตัวร้ายในโฆษณาทางโทรทัศน์ปี 1984 ตามที่ได้กล่าวไว้ในฉาก 6 จ๊อบล้น์าโฆษณาชิ้นนี้ออกฉายครั้ง

แรกให้พนักงานแอปเปิลกลุ่มหนึ่งดูในฤดู ใบไม้ร่วงปี 1983

ก่

อนฉายจ๊อบล่ใข้เวลาหลายนาทีป้ายสี “น'กบปี" ให้กลายเป็นจ้าวโลก (ในตอนนั้นไอบีเอ็มเป็นที่เจ้กในฉายา “บกบปี" พอดี ทำ'ให้จ๊อบสี''นำมา ใข้ปลุกความเป็นจ้าวโลกขึ้นมาไค้) จ๊อบล่ได้ทำให้บิ้กบลูดูน่ากลัวมากกว่า อันนิบาล เล็กเตอร่'(Hannibal Lecter) เสียอีก ะ

ในปี 1958 ไอปีเอ็มสละโอกาสในการซื้อบริษัททีคิดค้นเทคโนโลยี ใหม่ทึ่มซื้อว่า ซรอกราปี (xerography) กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ มือ สอง สองปีต่อมวชี?'อกข์ (Xerox) ก็แจ้งเกิด ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไอปีเอ็มไค้แต่เขกหัวตัวเอง สิบปี ต่อมาในช่วงปลายยุคหกสิบ ดิจิตัลอีควิปเมนต์ (เด็ด) (Digital 

 

Equipment-DEC) และบริษัทอื่นๆ ได้คิดค้นมินิคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ไอปีเอ็มประมาทมินิคอมพิวเตอร์ว่าเล็กเกินกว่าจะคิดคำนวณงาน แบบจริงจังได้ จึงไม่มิความสำคัญทึ่มิต่อธุรกิจของพวกเขา กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ แบรนด์ เน ม เด็คเติบโต กลายเป็นบริษัทหลายร้อยล้านดอลลาร์ส่วนไอปีเอ็มก็ต้องเข้าตลาด

Comments
More


You are visitor no.

Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!